۱۳۹۱/۰۶/۱۱

دادن آزادی بیش از حد برای جوانان


آیا آزادی بیش از حد بر جوانان باعث انحراف شدن آنان میگردد ، و آزادی های معقول برجوانان کدام ها اند؟

جوانان گنجینه ای از سه گوهر گرانبها هستند: انرژی، امید و ابتکار. از این رو همیشه وجودی پرتلاطم و پرشور، سرزنده و ناآرام و بانشاط دارند و از خوردنی ها، پوشیدنی ها، نوشیدنی ها، گفتنی ها و شنیدنی ها لذت می برند(6) و با هر چیزی که آن انرژی، امید و ابتکار و این شور و نشاط و لذت سرشار را ممنوع و محدود کند یا «امر و نهی» و «باید و نباید» نماید، ممانعت دارند.
حدود و مرزهای موضوعاتی چون آزادی برای آنان به درستی و به گونه ای دقیق و شفاف، تبیین و تعریف نشده است، از این رو به خاطر دفاع از حقوق خود در پی آزادی بی مرز و بی معیار هستند و این در حالی است که تجربه ای اندک و دانش و بینشی بسیار محدود دارند و ناآشنا با حوادث پیدا و ناپیدای اطراف خود هستند، اما پس از شعله آگاهی و هوشیاری در رواق وجودشان، دچار غفلت و جهالت نمی شوند و دسیسه های سیاه، شوم و شیطانی را شناسایی می کنند و بر اندوخته های علمی و معنوی خویش می افزایند.
آزادی صفتی از صفات انسان است که معنا و مفهوم آن، تابع نوع نگرش ما به «انسان» و جایگاه او در «مجموعه هستی» است. در این جهان بینی الهی، آزادی از نظر اسلام با آزادی مورد نظر در دیگر مکاتب همچون مکاتب غربی و غیر دینی تفاوت بسیاری دارد زیرا دیدگاه هر یک از این مکاتب در باره جهان، انسان و سعادت او، با مکتب اسلام تفاوتی بنیادین دارد.

نادیه ثمر عثمانی مدیر حقوق ریاست امور زنان ولایت بلخ میگوید :- اگر مطابق به احکام دین اسلام رفتار داشته باشیم و والدین هم نظر به احکام شرعی و اصول و قوانین اطفال خود را تربیت کند ، در هیچ صورت پیامدهای منفی و عواقب ناگوار که فرا راه جوانان قرار دارد ببار نمیآید ، میگوید بعضی عوامل که جوانان از آزادی بیش از حد انحراف میشوند از بی توجهی ولادین میباشد ، که اکثر والدین در این راستا بی تفاوت عمل میکنند .
صدا.....................
خانم نادیه تصریح میکند :- والدین از حقوق ولایی برخوردار هستند و مسئولیتهای بیشتر در قبال تربیت فرزندان خویش دارند ، میگوید والدین باید آگاهانه در امورات فرزندان خویش عمل بکنند ، زیرا کوچکترین بی تفاوتی والدین سبب انحراف شدن فرزندان ار راه اصلی خود در جامعه میشود.
صدا.......................
سهیلا ساهی باشنده شهر مزارشریف میگوید :- کشور ما یک کشور اسلامی است و آزادی آن تعلق میگیرید به یک چهارچوب اسلامی ، میگوید جوانان قوانین را تعقیب بکنند که اسلام فرموده باشد و نباید از فرهنگ بیگانه تقلید کرد ، وی می افزاید آزدی بی حد باعث انحراف جوانان میشود ، که نباید خانواده ها و فامیل ها به فرزندان خویش اجازه آزدای بیش از حد را بدهد زیرا عواقب ناگوار خود را به همراه دارد .
صدا.....................
خانم سهیلا میگوید والدین نظر به سن و سال فرزندان خویش یک معیار به دادن آزادی تعین بکنند ، زیرا جوانان  تجربه ای اندک و دانش و بینشی بسیار محدود دارند ، و اظهار میکند والدین باید در روند آموزش و کسب علوم و فناوری روز بر فرزندان خویش آزدای قایل شود ، تا بتوانند یک زندگی سعادتمند یک زندگی سالم دور از فساد و بدبختی در جامعه به خود بسازند
صدا.................
خانواده و مدرسه، هر یک به عنوان کانون مقدس تعلیم و تربیت می توانند با جلب اعتماد فرزندان و دانش آموزان و مسئولیت سپاری آگاهانه و آزادی عمل قائل شدن برای آنان در مواردی خاص، زمینه را برای اعطای آزادی های معقول به جوانان، مساعد نمایند.
پدران و مادران باید زمینه ها و فرصت های مناسب برای ابراز وجود و اظهار نظر فرزندان خود را ایجاد کنند و بدانند سن آنان و گرایش های روحی در نسل نو، ایجاب می کند که با ورود به جامعه، جایگاهی برای خود ـ آن هم به صورت مستقل و بی واسطه ـ به دست آورند «هویت» «شخصیت» خویش را تثبیت کنند و این مرحله حساس، گرچه با خطاهای مختلف همراه است، اما باعث رشد و شکوفایی، بالندگی و پایندگی در حوادث امروز و فردای زندگی می شود.
گفتنی است که دختران جوان نوعا گله مندند که آزادی کمتری از پسران دارند. ترتیب دادن گفتگوهای صمیمی با آنان، تجهیز و توسعه اماکن فرهنگی و فراغتی خاص دختران و متعادل ساختن امکانات میان پسران و دختران، از شیوه های مناسب برای رفع چنین نگرانی های آزاردهنده میباشد.


جهت دریافت فایل های صوتی این گذارش به ایمیل آدرس شخصی ام یا به شمار تیلفونم پیام بگذارید
Nawedfarhad@gmail.com
+4915778432017

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تاثیر موسیقی بالای کودکان

 تاثیر موسیقی بالای کودکان ، موسیقی روی روح و روان کودکان تاثیر مثبت دارد ، و در این پست فواید موسیقی برای کاهش اضطراب و افسردگی کودکان ر...